Specializirano kmetijstvo – manjkajoče besede

V besedilo o specializiranem kmetijstvu v Avstraliji vstavi ustrezne manjkajoče besede.

 


Bahar, I., Račič, J. in Resnik Planinc, T. (2004). Geografija 8 – za osmi razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Dodaj odgovor

Dostopnost