1. triletje

Dragi učitelji!

V zavihku 1. triletje najdete naključno izbrani besedili s pripadajočimi vprašanji, ki preverjajo bralno razumevanje na različnih taksonomskih ravneh.

Izbirate lahko med:

  • neumetnostnim besedilom Luža se je posušila (spoznavanje okolja, 3. razred OŠ) ali
  • umetnostnim besedilom Sladkosned avtorja Nika Grafenauerja (slovenščina, 2. razred OŠ).

Pod besedilom, ki ga izberete, so zapisana vprašanja od najbolj preprostih do najbolj zahtevnih glede na zahtevnost miselnih procesov, ki učence vodijo k cilju. Za nekatera vprašanja so zbrane tudi mogoče bralno učne strategije, uporabo katerih lahko predlagate in predstavite tudi učencem. Vprašanja skupaj s posameznimi besedili so na voljo tudi v različici za tiskanje.

Navedeni primeri vam lahko služijo kot opora pri oblikovanju vprašanj za druga besedila, ki jih obravnavate v 1., 2. in 3. razredu.


Public Domain Mark
To delo je prosto znanih avtorsko-pravnih omejitev.

Dostopnost