Primeri besedil z vprašanji na različnih ravneh BR

V zavihku Primeri besedil z vprašanji na različnih ravneh BR lahko za posamezno triletje najdete primere umetnostnih in neumetnostnih besedil ter pripadajočih vprašanj na različnih taksonomskih ravneh po avtorju Bloomu. Taksonomske stopnje si sledijo po zahtevnosti miselnih procesov, ki jih mora učenec uporabiti za odgovarjanje na vprašanja. Da bi učenci zmogli kompleksnejšega razumevanja besedil, je pomembno, da so vprašanja sestavljena na vseh ravneh zahtevnosti in ne le na najnižji. Dobro je, da učitelj taksonomijo učencem predstavi in jim razloži posamezne učne stopnje, s čimer jim pojasni, kakšno znanje pričakuje od njih ter nakaže kaj in kako naj bi se učili (Pečjak in Gradišar, 2012).

 


Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.

Dodaj odgovor

Dostopnost