Primer umetnostnega besedila (O Vrba, slovenščina za 8. razred OŠ)

 

1. raven: Na kakšen način je avtor povezan z Vrbo.

Učenec v besedilu poišče besedo »Vrba« in prebere celotno kitico. Iz sobesedila izlušči pomen besede.

2. raven: Pojasni pomen besede dota.

Učenec naj najprej pomen besede vsaj približno skuša pojasniti s pomočjo sobesedila (prebere celotno kitico). V primeru, da besede še vedno ne razume oz. da se prepriča o pravilnem pomenu, mu lahko omogočite dostop do spletnega slovarja Fran, kamor vpiše želeno geslo »dota«.

3. raven: Besedilo, ki si ga prebral, je literarno-zvrstno pesem. Oblikuj ga tako, da bo nastala zgodba. Ob vsaki kitici oblikuj vsaj dva stavka.

Učenec si lahko iz vsake kitice izpiše vsaj dve ključni besedi (npr. domača vas, uka žeja), nato pa z njuno pomočjo oblikuje stavek (npr. Prešeren je se je rodil v vasi, imenovani Vrba. Zaradi želje po znanju se je odselil drugam.)

4. raven: Kaj je za avtorja pomembno pri izbiri partnerke? Kaj lahko glede na navedene »zahteve« sklepaš o avtorjevih vrednotah?

Učenec prebere kitico, ki opisuje avtorjev pogled na izbiro žene. Značilnosti, ki partnerko opisujejo (zvesto, delavno, nima milijonarka), si lahko podčrta. Iz podčrtanih besed sklepa, da je zanj pomembnejša zvestoba in delavnost od denarja, iz česar izpelje sklep, da sta zvestoba in delavnost zanj pomembni vrednoti.

5. raven: V desnem stolpcu so verzi iz pesmi napisani v sodobnejšem jeziku. Izberi si vsaj en verz in ga uporabi v avtorski pesmi, ki jo skušaj napisati o življenju nekoga. Vsebina je lahko izmišljena.

6. raven: Predstavljaj si, kako bi se pesnikovo življenje odvilo v primeru, da bi ostal v svoji rodni vasi. Kaj meniš, kaj bi bilo v tem primeru lahko drugače? Opiši ga.


Besedilo citirano iz samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 8. razredu osnovne šole Od glasov do knjižnih svetov.

Kodre, P. (2018). Od glasov do knjižnih svetov, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole, jezik in književnost. Ljubljana: Rokus Klett.

Dodaj odgovor

Dostopnost