Desetnica – drži ali ne drži?

Preberi del pesemi Desetnica.  Ali spodnje trditve držijo ali ne držijo?


Kodre, P. (2019). Od glasov do knjižnih glasov, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnove šole, jezik in književnost. Ljubljana: Rokus Klett.

Dodaj odgovor

Dostopnost