Bralne učne strategije

V pomoč izboljšanju bralne izvedbe v učnem procesu uporabljamo bralne strategije. Le-te predstavljajo nameren, smiseln, prilagodljiv in tekoč načrt, proces oz. postopek (Phillip idr., 2007, v Košak Babuder, 2011). Zelo pomembno je, da bralne strategije poučujemo natančno, kar pomeni, da vključujemo direktna pojasnila ter učenje po modelu, hkrati pa gradimo učenčeve dosežke in njegov razvoj bralnih strategij (Pressley, 2005, v Košak Babuder, 2011). Prizadevamo si, da učenci v večletnem obdobju za predelavo različnih besedil uporabljajo in kombinirajo različne bralne strategije s ciljem, da s časoma postanejo samostojni pri uporabi le-teh (Gregory in Chapman, 2002, v Phillips, 2007, v Košak Babuder, 2011).

Pod zavihkom “Primeri besedil z vprašanji na različnih ravneh BR” boste našli vprašanja za učence, ki preverjajo različne ravni njihovega razumevanja. Ob nekaterih odgovorih so podani primeri bralno učnih strategij, ki jih lahko predlagate učencem. Nabor raznolikih strategij za učence različnih starosti pred, med in po branju boste našli v knjigi Bralne učne strategije, avtoric Sonje Pečjak in Ane Gradišar iz leta 2012. Knjigo je izdal Zavod RS za šolstvo.

 


Košak Babuder, M. (2011). Razvijanje bralnega razumevanja – strategije in pomoč. V M. Košak Babuder in M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami – Pomoč in podpora (str. 87-104). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1483/1/3Pomoc.pdf

Dodaj odgovor

Dostopnost