Štiri drevesa – manjkajoče besede

Katere besede manjkajo v besedilu? Povleci jih na ustrezno mesto.  


Remškar, S. (2015). Štiri drevesa. V Sonja Osterman (ur.)., Čitanka 2, besedila z nalogami za branje z razumevanje v 2. razredu osnovne šole (str. 10–11). Ljubljana Mladinska knjiga.

Dodaj odgovor

Dostopnost