Morje narašča in upada – odgovori na vprašanja

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.


Pavlovec, R. (2015). Morje narašča in upada. V Sonja Osterman (ur.)., Čitanka 2, besedila z nalogami za branje z razumevanje v 2. razredu osnovne šole (str. 57–58). Ljubljana Mladinska knjiga.

Dodaj odgovor

Dostopnost