Označeno: interaktivna naloga

Zasvojeni s plastiko – križanka

Preberi besedilo in reši križanko.     V celoti je besedilo dostopno na spletni povezavi https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=831. Cuthbert, L. (2019). Zasvojeni s plastiko. Pridboljeno s https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=831 

Luka Dončić treniral prvič po poškodbi gležnja – kviz

Preberi novico o Luki Dončiću in odgovori na spodnja vprašanja.   Celotna novica dostopna na spletnem naslovu https://www.rtvslo.si/sport/kosarka/doncic-treniral-prvic-po-poskodbi-gleznja-vrnitev-mogoca-ze-proti-san-antoniu/510094. Dončić treniral prvič po poškodbi gležnja, vrnitev mogoča že proti San Antoniu. (2019). Pridobljeno s https://www.rtvslo.si/sport/kosarka/doncic-treniral-prvic-po-poskodbi-gleznja-vrnitev-mogoca-ze-proti-san-antoniu/510094

Desetnica – drži ali ne drži?

Preberi del pesemi Desetnica.  Ali spodnje trditve držijo ali ne držijo? Kodre, P. (2019). Od glasov do knjižnih glasov, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnove šole, jezik in književnost. Ljubljana: Rokus Klett.

Dostopnost