Interaktivne vaje za učence 1. triletja

PREBERI BESEDILO IN REŠI INTERAKTIVNE NALOGE, S KATERIMI BOŠ PREVERIL/-A SVOJE RAZUMEVANJE PREBRANEGA BESEDILA.

Izbiraš lahko med naslednjimi nalogami:

 

 

 

 

 

 

 

 


Public Domain Mark

To delo je prosto znanih avtorsko-pravnih omejitev.

Dodaj odgovor

Dostopnost