Pomen bralnega razumevanja za učenje

Pečjak in Gradišar (2002, v Košak Babuder, 2012) označita branje za temeljno sestavino vseh šolskih programov, saj je prav branje najučinkovitejše sredstvo učenja in usvajanja znanja, kot končni smoter učenja pa S. Pečjak (1995) navaja bralno razumevanje gradiv. 


Public Domain Mark
To delo je prosto znanih avtorsko-pravnih omejitev.


Košak Babuder, M. (2012). Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine (Doktorska disertacija, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/758/1/Ko%C5%A1ak_Babuder_DOKTORSKA_DISERTACIJA_CD.pdf

Pečjak, S. (1995). Ravni razumevanja in strategije branja: Priročnik za učitelje na razredni in predmetni stopnji osnovne šole. Trzin: Different.

Dodaj odgovor

Dostopnost