Primer umetnostnega besedila (Sladkosned, slovenščina za 2. razred OŠ)

1. raven: Kdo vlada v pedenjcarstvu? Kaj car ves dan počne? V besedilu poišči vsaj tri vrste slaščic. 

Učenec v besedilu poišče besedo »vlada«, jo obkroži in prebere celoten stavek, ki vsebuje to besedo. Enako stori pri iskanju odgovora na drugo vprašanje – obkroži besedno zvezo »ves dan« in prebere celoten stavek. Če je učencu lažje, lahko ves stavek podčrta z enako barvo, kot je obkrožil besedo.

Pri tretjem vprašanju učenec pri odgovarjanju besede torta, puding, čokolada, sladoled poveže s pojmom slaščice, ki se uporablja v vsakdanjim življenju.

2. raven: Kaj se s Pedenjpedom zgodi po tem, ko se napoka kot boben? Kaj to pomeni?

Učenec si pri odgovarjanju na vsa vzorčna vprašanja pomaga s sklepanjem, in sicer kot pri prejšnji ravni obkroži besedno zvezo, ki se pojavi v vprašanju (t. j. »kakor boben se napoka«), nato prebere ves stavek, da razume njen pomen (neprestano je – napolni svoj želodec, s čimer enostavno sklepa). Beseda »potlej« mu pove, kaj sledi za tem – se krivi in stoka, gre v posteljo na dopust.

3. raven: Kaj po tvojem mnenju pomeni, da gre Pedenjped v posteljo na dopust? Ali potemtakem to pomeni, da je dobro ves dan jesti slaščice?

Učenec ponovno obkroži del stavka, po katerem ga sprašuje vprašanje – »v posteljo gre na dopust«, celoten stavek podčrta in celotnega prebere. S sobesedilom, v katerem piše, da se krivi in stoka, si pomaga pri razumevanju. V primeru, da učenec ne pozna pomena besede »stoka«, mu lahko ponudimo poenostavljeno razlago (oglašanje zaradi telesne bolečine). Slednje učencu pomaga razumeti, da dopust v postelji pomeni ležanje zaradi bolečin v trebuhu. Učenec znanje o tem, da prenajedanje s sladkarijami povzroča bolečine, poveže z ugotovitvijo, da to ni dobro početje.

4. raven: Kako se Pedenjped počuti na začetku in kako na koncu pesmi?

Učenec si lahko pomaga tako, da ob vsaki piki (ob koncu stavka), ki ga ponovno prebere, nariše vesel oziroma žalosten obraz, glede na to, kakšno počutje zaznava. Tako ob prvih petih stavkih nariše vesel obraz, ob zadnjem pa žalostnega, saj govori o tem, da Pedenjpeda »nekaj boli«, »mora v posteljo«.

5. raven: Nariši cesarstvo, v katerem je glavna navada, da car ves dan telovadi.

6. raven: Kaj meniš, katera navada v cesarstvo je za Pedenjpeda bolj zdrava in zakaj? Katera navada je ljubša tebi? Kakšne posledice bi lahko Pedenjped še imel zaradi vsakodnevnega sladkanja? 

Učenec predznanje povezuje z vsebino besedila. Svoje razmišljanje poveže z vsakdanjim življenjem in vsebinskimi področji drugih predmetov (poškodovani zobje, debelost in posledice le-te ter na drugi strani gibanje kot zdrav način življenja …).

 


Besedilo citirano iz učbenika Lili in Bine 2.

Kordigel Aberšek, M. (2013). Lili in Bine 2, Berilo v drugem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.

Dodaj odgovor

Dostopnost