Primer neumetnostnega besedila (Luža se je posušila, spoznavanje okolja za 3. razred OŠ)

1. raven: Naštej vse oblike vode, ki se pojavljajo v besedilu.

Učenec si v besedilu podčrta vse besede, ki se pojavijo ob besedi voda (tekočina, plin, led).

2. raven: Postavi naslednje povedi v pravilni vrstni red. Poskušaj sam – brez uporabe učbenika.

Voda – tekočina izhlapeva, nastane voda – plin.

Ko se voda – tekočina ohladi, nastane led.

Ko se voda – plin ohladi, nastane voda – tekočina.

Led se tali in nastane voda – tekočina.

Učenec uporabi strategijo, imenovano postavljanje vsebine v smiselno zaporedje. Sprva prebere izvirno besedilo v učbeniku, nato pa od učitelja dobi pomešane povedi, ki jih mora smiselno razvrstiti v zaporedje, enako izvirniku (Pečjak in Gradišar, 2012). Glede na to, da gre pri tej aktivnosti za cikličen proces, je vseeno, s katero fazo/povedjo učenec začne, pomembno je le, da si povedi smiselno sledijo zapovrstjo.

3. raven: S pomočjo sličic, ki jih nalepiš v zvezek in opremiš z napisom, prikaži zaporedje spreminjanja oblik vode.

4. raven: Preberi trditve in na črti označi, ali so pravilne (P) ali napačne (N).

___ Ko se led stali, nastane plin.

___ Na mrzli pločevinki pijače lahko opazimo kapljice vode.

___ Voda v obliki plina so vodni hlapi oziroma vodna para.

___ Če na posodo, v kateri vre juha, postavimo pokrovko, bo ta ostala suha.

Učenec si pri odgovarjanju na vprašanja pomaga s pregledom ostalega besedila v istem poglavju v učbeniku.

5. raven: Zamisli si, da izvajaš poskus pri naravoslovju. Kaj meniš, kaj se bo zgodilo, če nekaj kapljic vode pustiš na radiatorju v šolski učilnici? Utemelji.

6. raven: Preberi besedilo in popravi napake.

V naravi se voda pojavlja v štirih oblikah. Voda ne more prehajati iz ene oblike v drugo. Je brez vonja in modre barve.

Če kapo snega nesemo v učilnico, se ne bo stalila. Led lahko pozimi in poleti najdemo na gladini jezera.

Učenec lahko uporabi učbenik in pobrska naprej po poglavju, ali pa mu omogočimo uporabo spleta, kamor vpiše iskalno gesla »oblike vode«.

 

Različica za tiskanje: LUŽA SE JE POSUŠILA_UL


Besedilo je citirano iz učbenika Spoznavanje okolja za 3. razred.

Antić, M., Bajd, B., Ferbar, J., Grgičević , D., Krnel, D. in Pečar, M. (2001). Okolje in jaz, Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole, učbenik. Ljubljana: Modrijan.

Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenija za šolstvo.

Dodaj odgovor

Dostopnost