Avtor: Tajda_P

Zasvojeni s plastiko – križanka

Preberi besedilo in reši križanko.     V celoti je besedilo dostopno na spletni povezavi https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=831. Cuthbert, L. (2019). Zasvojeni s plastiko. Pridboljeno s https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=831 

Desetnica – drži ali ne drži?

Preberi del pesemi Desetnica.  Ali spodnje trditve držijo ali ne držijo? Kodre, P. (2019). Od glasov do knjižnih glasov, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnove šole, jezik in književnost. Ljubljana: Rokus Klett.

Baseball – drži ali ne drži?

Preberi besedilo o baseballu – slovensko mu rečemo tudi bejzbol. Ali spodnje trditve držijo ali ne držijo?   Baseball – šport slepih in slagovidnih. (b. d.). Pridobljeno s http://www.sdss-sl.org/Iz_sportnega_podrocja/baseball.doc

Dostopnost