Označeno: teoretična izhodišča

Ravni bralnega razumevanja

Iz različnih modelov o ravneh bralnega razumevanja lahko po S. Pečjak (1995) povzamemo tri ravni bralnega razumevanja. Preverjamo jih z vprašanji nižje ravni, ki zahtevajo reprodukcijo podatkov in dejstev, ki jih učenec spominsko usvoji, in...

Dejavniki, ki vplivajo na bralno razumevanje

Pomembno je, da poznamo tudi dejavnike, ki vplivajo na bralno razumevaje, saj nam to omogoča, da učencu omogočimo čim bolj optimalne pogoje za razumevanje branega besedila, torej upoštevamo tiste stvari, ki olajšujejo ali pa...

Pomen bralnega razumevanja za učenje

Pečjak in Gradišar (2002, v Košak Babuder, 2012) označita branje za temeljno sestavino vseh šolskih programov, saj je prav branje najučinkovitejše sredstvo učenja in usvajanja znanja, kot končni smoter učenja pa S. Pečjak (1995)...

Sestavine bralnega razumevanja

Spodaj je prikazan poenostavljen model avtorjev Gough in Tunmer, s pomočjo katerega  lažje razumemo, kateri pogoji oziroma t. i. sestavine so potrebne za to, da zmoremo prebrano tudi razumeti (Gough in Tunmer, 1986, v ...

Kaj je branje in zakaj je fino »dobro« brati?

Če bi skušali razumeti, kako se otrok uči brati, bi kaj kmalu ugotovili, da gre za zapleten splet raznolikih miselnih procesov. V. Rot Gabrovec (2013) pravi, da je branje nenavadna aktivnost, ki je »po...

Dostopnost