Za učitelje

Dragi učitelji!

V zavihku, kjer se nahajate, je navedenih nekaj preizkusov, s katerimi lahko preverite različne elemente branja in pisanja.

V nadaljevanju so opisana področja, kjer je potrebno usmerjeno poučevanje, če želimo pri učencu izboljšati bralno razumevanje.

V zavihku Primeri besedil z vprašanji na različnih ravneh BR najdete razlago taksonomskih stopenj po Bloomu. V podzavihkih 1. triletje, 2. triletje in 3. triletje so podani primeri vprašanj, sestavljeni z upoštevanjem Bloomove taksonomije, ki preverjajo bralno razumevanje za različna umetnostna in neumetnostna besedila.

Da bodo učenci pri odgovarjanju na vprašanja uspešnejši, jim lahko v obliki razrednega plakata ali individualnega učnega pripomočka natisnete prilogo avtorice Karmen Javornik, ki pojasnjuje pomen besed, ki se pojavljajo v vprašanjih (naštej, primerjaj, opiši …). Učencem lahko pomaga tudi pri pisanju pisnih preizkusov znanja in razumevanju vprašanj pri ustnem spraševanju.

Dostopen je na spletni povezavi http://www.drustvo-bravo.si/prispevki/gradiva-za-ucence/ pod imenom Besede, ki se pojavljajo v vprašanjih.

Vljudno vas vabimo, da znanje, ki ste ga pridobili, delite tudi s svojimi sodelavci in drugimi strokovnimi delavci. Da bo pot do tega lažja, vam ponujamo izročke, na katerih so zbrani ključni poudarki, o katerih lahko berete na spletni strani.

Do izročkov v obliki prosojnic lahko dostopate tudi s klikom na povezavo: IZROČKI_BRALNO RAZUMEVANJE.

 Izročki so objavljeni pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.Licenca Creative Commons

 

Dostopnost