Označeno: pomen branja

Pomen bralnega razumevanja za učenje

Pečjak in Gradišar (2002, v Košak Babuder, 2012) označita branje za temeljno sestavino vseh šolskih programov, saj je prav branje najučinkovitejše sredstvo učenja in usvajanja znanja, kot končni smoter učenja pa S. Pečjak (1995)...

Kaj je branje in zakaj je fino »dobro« brati?

Če bi skušali razumeti, kako se otrok uči brati, bi kaj kmalu ugotovili, da gre za zapleten splet raznolikih miselnih procesov. V. Rot Gabrovec (2013) pravi, da je branje nenavadna aktivnost, ki je »po...

Dostopnost