Označeno: dekodiranje

Sestavine bralnega razumevanja

Spodaj je prikazan poenostavljen model avtorjev Gough in Tunmer, s pomočjo katerega  lažje razumemo, kateri pogoji oziroma t. i. sestavine so potrebne za to, da zmoremo prebrano tudi razumeti (Gough in Tunmer, 1986, v ...

Kaj je branje in zakaj je fino »dobro« brati?

Če bi skušali razumeti, kako se otrok uči brati, bi kaj kmalu ugotovili, da gre za zapleten splet raznolikih miselnih procesov. V. Rot Gabrovec (2013) pravi, da je branje nenavadna aktivnost, ki je »po...

Dostopnost